بیست فریم یک فروشگاه آنلاین فروش تابلو و ست تابلو مدرن است؛ که با تولید مستقیم محصولات هنری با کیفیت، قصد در ارایه محصولات ممتاز دارد. بیست فریم یک استارتاپ در حوضه تولید تابلو مدرن است؛ که شاکله آن را گروهی جوان و با انگیزه تشکیل می دهد؛ که با تمام وجود به کار خود و خدمت به مردم عزیز ایرانمان عشق می ورزند. امید به آن است که بتوانیم با تکیه بر پشتکار و خستگی ناپذیری تیم جوان و با انگیزرمان و البته با همراهی شما هموطنان عزیزمان، گام های بلندی در راه آبادانی و پیشرفت جامعه و کشور عزیزمان، ایران؛ برداریم.